5000 க்கும் அதிகமான காணாமல் போனோரின் விபரங்கள் ஐநாவிடம் கையளிப்பு

Tuesday, November 17, 2015admin
asath

இலங்கையில் காணாமல் போன 5000 திற்கும் அதிகமானவர்களின் விபரங்களை உள்ளடக்கிய அறிக்கை ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் வலிந்து மற்றும் தன்னிச்சையற்ற காணாமல் போனோர் தொடர்பான நடவடிக்கை குழுவிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

இலங்கைக்கு விஜயம் மேற்கொண்டுள்ள ஐநா குழுவினரிடம் உயிரிழந்த மற்றும் காணாமல் போனவர்களின் பெற்றோர்களின் முன்னணியினால், இந்த அறிக்கை கையளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த அறிக்கை குறித்து ஆய்வு செய்து, மேற்கொள்ளவுள்ள அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை தொடர்பில் அறிவிப்பதாக ஐநா நடவடிக்கை குழுவின் உறுப்பினர் ஆரியல் டுலிட்ஸ்கி (Ariel Dulitzky) கூறியுள்ளார்.

இந்த அறிக்கை கையளிக்கும் நிகழ்வில் காணாமல் போனவர்களின் சில உறவினர்களும் பிரசன்னமாகியிருந்தனர்.

இலங்கைக்கான விஜயத்தில் ஈடுபட்டுள்ள ஐநா நடவடிக்கை குழுவினர் கடந்த வாரம் கொழும்பில் சந்திப்புக்களை ஆரம்பித்திருந்ததுடன், வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களுக்கு நேரில் சென்று காணாமல் போனவர்களின் உறவினர்களை சந்தித்து கருத்துக்களை கேட்டறிந்திருந்தனர்.