360 டிகிரி ஸ்கேனர்!!

Thursday, March 10, 2016admin
asath

360 டிகிரியும் சுழன்று மிகத் தெளிவாக ஸ்கேனிங் செய்யக்கூடிய திறன் கொண்டது.

ஆளில்லா இடங்களில் என்ன இருக்கிறது என்பதை தெளிவாகத் தெரிந்து கொள்ள பயன்படுத்த முடியும். 40 மீட்டர் சுற்றளவு வரை ஸ்கேனிங் செய்யக்கூடியது.

ரோபோக்களில் இது பெருமளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.