ஸ்மார்ட் தெர்மாமீட்டர்!!

Thursday, March 10, 2016admin
asath

இந்த மிகச் சிறிய வடிவிலான தெர்மாமீட்டரை புளூடூத் வழியாக ஸ்மார்ட்போனுடன் இணைத்துக் கொள்ளவேண்டும்.

வெப்பத்தை அறிய உடலின் அருகில் வைக்கும் பொழுது மிகவும் வெப்பமாக இருந்தால் சிவப்பு நிறத்திலும், உடலின் வெப்பம் சமநிலையில் இருந்தால் பச்சை நிறத்திலும், வெப்பம் குறைவாக இருந்தால் வெள்ளை நிறத்திலும் எல்இடி விளக்கு எரிகிறது.

எவ்வளவு வெப்பம் என்பதை ஸ்மார்ட்போனில் பார்த்துக் கொள்ளுமாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.