பிரித்தானியாவில் வேலையின்மை வீதம் 7 வருடங்களின் பின் திடீர் வீழ்ச்சி

Monday, October 19, 2015admin
asath
பிரித்தானியாவின் வேலையின்மை வீதம் கடந்த 7 வருடங்களின் பின் கடந்த 3 மாதங்களில் 5.4 வீதத்தினால் குறைவடைந்துள்ளது. கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு வேலையின்மை வீதத் தளம்பலுடன் ஒப்பிடுகையில் மிக குறைந்த வேலையின்மை வீதம் கடந்த 3 மாதங்களில் பதிவாகியுள்ளதாக தேசிய புள்ளிவிபரவியல் ஆய்வு அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது. ஜுன் மற்றும் ஓகஸ்ட் மாதங்கள் வரை 1.77 மில்லியனாக இருந்த வேலையின்மை எண்ணிக்கையில் 79 ஆயிரம் கடந்த காலாண்டில் குறைவடைந்திருக்கின்றது. பகுதி நேரம் மற்றும் முழு நேரம் பணியில் ஈடுபடும் ஊழியர்களின் எண்ணிக்கையில் ஏற்பட்டுள்ள அதிகரிப்பே இதற்கான காரணம் என்று சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.