நீண்டகாலப் பொதுப் போக்குவரத்துக் குறித்து ஆராயும் ரொறன்ரோ நகரசபையின்..

Thursday, March 31, 2016admin
asath

நீண்டகாலப் பொதுப் போக்குவரத்துக் குறித்து ஆராயும் ரொறன்ரோ நகரசபையின் கூட்டம் தற்போது ரொறன்ரோ நகரசபையில் நடைபெறுகின்றது.

இன்று .பின்னிரவு 11 மணிவரை இந்தத் கூட்டம் ரொறன்ரோ நகரசபையில் தொடர்ந்தும் நடைபெறவுள்ளது.

இன்றும் நாளையும் நடைபெறும் இந்த நகரசபை உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் 15 வருடகால போக்குவரத்து திட்டம் குறித்து விவாதிக்கப்படுகின்றது.

ரொறன்ரோ நகரபிதா ஜோன் ரோரியின் நிர்வாக குழு தற்போது விவாதிக்கப்படும் போக்குவரத்து திட்டத்தை ஏற்கனவே ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது.