சிரியாவின் அகதிகளை கனடாவுக்கு தனிப்பட்ட முறையில்..

Thursday, March 31, 2016admin
asath

தொடரும் பொதுமக்களின் கண்டனங்களின் எதிரொலியாக சிரியாவின் அகதிகளை கனடாவுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் வரவழைக்கும் திட்டத்தில் மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

கனடாவின் குடிவரவுத்துறை அமைச்சு இன்று முதல் இந்த மாற்றங்களை மேற்கொள்கின்றது.

இந்த வருடத்தின் இறுதிக்குள் மேலதிகமாக 10 ஆயிரிம் சிரிய நாட்டின் அகதிகளை கனடாவுக்குள் வரவழைக்கும் வகையில் இந்தத் திட்டமாற்றம் அமையவுள்ளது.