உறைபனி எச்சரிக்கை நாளையும் நீடிக்கப்பட்டுள்ளது..

Wednesday, March 23, 2016admin
asath

கனடா சுற்றுச்சூழல் அமைப்பினால் ரொறன்ரோ பெரும்பாகத்திற்கு இன்று விடுக்கப்பட்டிருந்த உறைபனி எச்சரிக்கை நாளையும் நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாளைய தினம் ரொறன்ரோ பெரும்பாகத்தில் 5 முதல் 15 mm வரையிலான உறைபனிக்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளதாக இந்த எச்சரிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த காலநிலையின் எதிரொலியாக மின் தடைகள் ஏற்படும் சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளதாகவும் நாளை காலை போக்குவரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க தாமதங்கள் எதிர்கொள்ளப்படும் எனவும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.

மின்தடைகளை எதிர்கொள்ளும் வகையில் தயார்படுத்தல்களை மேற்கொண்டுள்ளதாக Toronto Hydro இன்று மாலை அறிவித்துள்ளது.

ரொறன்ரோ தவிர Halton, Peel, Hamilton, தெற்குYork மற்றும் Durham ஆகிய பிரதேசங்களையும் கனடா சுற்றுச்சூழல் அமைப்பின் உறைபனி எச்சரிக்கை உள்ளடக்கியுள்ளது