இந்திய அரசியலமைப்பு குறித்து இலங்கை கவனம் செலுத்தும் – மனோ

Monday, January 11, 2016admin
asath

புதிய அரசியலமைப்பு உருவாக்கத்தின் போது இந்திய அரசியலமைப்பு குறித்து இலங்கை கவனம் செலுத்தும் என தேசிய ஒருங்கிணைப்பு, கலந்துரையாடல் மற்றும் அரச கருமமொழிகள் அமைச்சர் மனோ கணேசன் கூறியுள்ளார்.

இந்திய அரசியலமைப்பின் ஏற்பாடுகள், வழிகாட்டல் விதிகளாக இலங்கை அரசியலமைப்பில் உள்வாங்கப்படும் என அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

இலங்கையிலுள்ள இந்திய உயர்ஸ்தானிகராலயத்தில் இடம்பெற்ற வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்களின் தின நிகழ்வில் கலந்துகொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.

இலங்கையிலுள்ள முக்கியமான வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்கள் இந்த நிகழ்விற்கு அழைக்கப்பட்டிருந்ததுடன், அமைச்சர் மனோ கணேசன் இந்த நிகழ்வின் பிரதம அதிதியாக கலந்துகொண்டிருந்தார்.

வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்களின் பல்வேறு செயற்பாடுகளை ஊக்குவித்தல் மற்றும் அவர்களுக்கு பல்வேறு வழிமுறைகளில் உதவி புரிவதில் இந்திய உயர்ஸ்தானிகராலயம் பங்காற்றுகின்றமை குறித்து அமைச்சர் பாராட்டியுள்ளார்.

இந்திய அரசியலமைப்பை பாராட்டியுள்ள மனோ கணேசன், இன மற்றும் மத ரீதியான சிறுபான்மையினரை பாதுகாப்பதற்கு விரிவான விதிகள் அதில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளதாக சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.